فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در ترکیه بسیار رایج است. اکثر ترک‌ها حتی قشری که اتومبیل شخصی دارند در طول هفته برای رفت و آمد به محل کار از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و از اتومبیل شخصی خود در آخر هفته‌ها استفاده می‌کنند. یکی از دلایل این رفتار کمک به کاهش ترافیک شهری استانبول است. وضعیت حمل و نقل عمومی در استانبول مطلوب است و با توجه به ترافیک استانبول، استفاده از وسیله نقلیه‌ شخصی چندان توجیهی ندارد.