در این قسمت از برنامه ی گردشگری ترکیه شهر زیبای بشیکتاش و بناهای معروفش رو به همراه رستوران ها وهتل هاش معرفی میکنیم.