اگر از میدان تکسیم به مقصد آرناووت کوی سوار اتوبوس شوید، ابتدا از منطقه‌ بشیکتاش عبور می‌کنید. در جاده‌ ساحلی کورو چشمه پیش می‌روید و اولین محله‌ای که می‌بینید کورو چشمه است. کمی بعدتر آرناووت کوی پیش روی شماست. اگر باز هم به مسیرتان ادامه دهید به ببک می‌رسید. با هم سری به این سه محله‌ محبوب بخش اروپایی استانبول می‌زنیم تا ببینیم چطور می‌توانید ساعات خوشی را در آن‌ها سپری کنیم.