قهوه

چگونه قهوه خوب را بشناسیم؟

اطلاعات‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬گونه‭ ‬و‭ ‬نژادهای‭ ‬قهوه‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬عصاره‌گیری‭ ‬بنویسیم،‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مبحث‭ ‬رد‭ ‬می‌شویم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬عصاره‌گیری‭ ‬قهوه‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬بیشتری‭ ‬می‌پردازیم‭.‬ نخستین‭ ‬نکته‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬عصاره‌گیری،‭ ‬دستگاه‭ ‬اسپرسو‭ ‬است،‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اسپرسو‭ ‬دارای‭ ‬مکانیزم‭ ‬خاصی‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬بازار‭ ‬انواع‭ ‬مختلفی‭ […]

بیشتر بخوانید