این‭ ‬روزها‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نام ‭ ‬Elon Musk را‭ ‬نشنیده‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬اینکه‭ ‬تمام‭ ‬زندگی‭ ‬Elon‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬مفصل‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شماره‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مطلب‭ ‬نمی‌توان‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬کرد‭ ‬شکی‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬سعی‭ ‬کردیم‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬برجسته‭ ‬و‭ ‬سیر‭ ‬زندگی‭ ‬او،‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬کسی‭ ‬در‭ ‬موفقیتش‭ ‬شکی‭ ‬ندارد‭ ‬بپردازیم‭. ‬پس‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنیم‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهید‭ ‬به‌صورت‭ ‬خلاصه‭ ‬به‭ ‬Elon Musk‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬کاری‭ ‬او‭ ‬نگاهی‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ندهید‭. ‬مجله‭ ‬پُل‭ ‬در‭ ‬شماره‌های‭ ‬آینده‭ ‬به‌طور‭ ‬مفصل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬کمپانی‌ها‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬Elon Musk‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬همراهان‭ ‬عزیز‭ ‬پُل‭ ‬ارائه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.‬

تولد،‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬آمریکا‭! ‬

Elon Reeve Musk در‭ ‬سال‭ ‬1971‭ ‬در‭ ‬Pretoria،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬پایتخت‭ ‬آفریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬به‌دنیا‭ ‬آمد‭. ‬پدر‭ ‬Elon‭ ‬یک‭ ‬مهندس‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬یک‭ ‬مدل‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬تغذیه‭ ‬بود‭. ‬Elon‭ ‬که‭ ‬فرزند‭ ‬بزرگتر‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬سه‭ ‬فرزند‭ ‬دیگر‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬معروف‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬برادر‭ ‬او‭ ‬Kimbal Musk هم‭ ‬از‭ ‬موفقیت‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سرمایه‌داری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خواهر‭ ‬او
Tosca Musk در‭ ‬زمینه‭ ‬تهیه‌کنندگی‭ ‬و‭ ‬کارگردانی‭ ‬سینما‭ ‬به‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬زیادی‭ ‬رسیده‌اند‭. ‬Elon‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طلاق‭ ‬والدینش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1980‭ ‬با‭ ‬پدرش‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کرد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‌اش‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اوحشتناک‭ ‬بودب‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند،‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌اش‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کند‭ ‬اهمیشه‭ ‬نگرانی‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کودکان‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بچگی‌شان‭ ‬با‭ ‬ناملایمات‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬نشوندب‭. ‬Elon‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کودکی‌اش‭ ‬خاطرات‭ ‬عجیبی‭ ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬کودکی‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬اکرم‭ ‬کتابب‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬همین‭ ‬هم‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬او‭ ‬تمام‭ ‬دایره‌المعارف‌ها‭ ‬و‭ ‬کتاب‌های‭ ‬مصور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬خوانده‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬اتفاق،‭ ‬رویارویی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دوستانه‭ ‬دبستان‌های‭ ‬آفریقایی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقریباً‭ ‬هیج‭ ‬دوستی‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬نگذاشت‭.‬

Musk‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬هوشی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خودش‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‌هایش‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬رفت‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مدرسه‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬زبان‭ ‬تحصیل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬دبیرستان‭ ‬Pretoria‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭. ‬

Elon‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬و‭ ‬خاطراتش‭ ‬دوران‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬دبیرستان‭ ‬را‭ ‬اتنها‭ ‬و‭ ‬سختب‭ ‬توصیف‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌توان‭ ‬نتیجه‭ ‬گرفت‭ ‬علت‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬مطالعات‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬سنین‭ ‬پایین،‭ ‬شاید‭ ‬به‌خاطر‭ ‬تنهایی‭ ‬بیش‭ ‬ازحد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬سختی‌های‭ ‬روحی‭ ‬او‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬درگیری‌هایش‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬دبیرستان‭ ‬خاطرات‭ ‬تلخی‭ ‬تعریف‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬مصاحبه‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬مدام‭ ‬از‭ ‬اکیپ‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کتک‭ ‬می‌خورده‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬فرار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬آن‌ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

نقطه‭ ‬روشن‭! ‬

اما‭ ‬برای‭ ‬Musk‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روزها،‭ ‬انتهای‭ ‬تونل‭ ‬نوری‭ ‬دیده‭ ‬می‌شد‭! ‬برنامه‭ ‬نویسی‭! ‬او‭ ‬درست‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬Commodore ‭ ‬خانگی‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت،‭ ‬با‭ ‬برنامه‌نویسی‭ ‬آشنا‭ ‬شد‭. ‬هوش‭ ‬و‭ ‬اشتیاقش‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬کوتاهی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬مهارت‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬Blaster‭ ‬بازی‭ ‬ویدئویی‭ ‬در‭ ‬سبک‭ ‬Space Invaders‭ ‬بسازد‭. ‬اما‭ ‬هوش‭ ‬و‭ ‬ذکاوت‭ ‬تجاری‭ ‬Elon‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬کد‭ ‬Basic‭ ‬بازی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجله‌ای‭ ‬به‭ ‬نام
PC and Office Technology‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬دلار‭ ‬فروخت‭. ‬Elon‭ ‬در‭ ‬هفده‭ ‬سالگی‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬گفته‭ ‬خودش‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬فقط‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬ارتش‭ ‬آفریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬وظیفه‭ ‬اجرای‭ ‬تبعیض‌نژادی‭ ‬و‭ ‬اوامر‭ ‬ظالمانه‭ ‬دولت‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬آفریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭. ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مادرش‭ ‬تابعیت‭ ‬کانادا‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭.‬

دانشگاه‭ ‬

Elon Musk‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬ابتدایی‭ ‬مهاجرت‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مادرش‭ ‬تابعیت‭ ‬کانادا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬راحت‌تر‭ ‬می‌تواند‭ ‬ویزای‭ ‬آمریکا‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کند‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1992‭ ‬کانادا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬Pennsylvania ترک‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬فیزیک‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬تحصیل‭ ‬کند‭. ‬Elon‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬اقتصاد‭ ‬،‭ ‬لیسانس‭ ‬دومش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬فیزیک‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خودش‭ ‬فیزیک‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬نگرش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭.‬

پس‭ ‬از‭ ‬ترک‭ ‬Pennsylvania‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬California‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‭ ‬Stanford رفت‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬دکترا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬عشق‭ ‬همیشگی‌اش‭ ‬یعنی‭ ‬فیزیک‭ ‬با‭ ‬شتاب‭ ‬بیشتر‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬دوره‭ ‬زمانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬انفجار‭ ‬اینترنت‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بود‭. ‬Elon‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬زمان‭ ‬احتیاج‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬Stanford‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬مشغول‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬او‭ ‬اولین‭ ‬شرکت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬Zip2 را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرد‭.‬

Elon‭ ‬اولین‭ ‬شرکت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1995‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬برادرش‭ ‬Kimbal‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرد‭. ‬ZIP2‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬یک‭ ‬راهنمای‭ ‬شهری‭ ‬آنلاین‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬محتواهای‭ ‬وبسایت‌هایی‭ ‬مثل‭ ‬New York Times را‭ ‬روی‭ ‬خروجی‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می‌داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬منابع‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬آنلاین‭ ‬شهری‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1999‭ ‬موتور‭ ‬جستجوگر‭ ‬AltaVista‭ ‬شرکت‭ ‬ZIP2‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬حدودی‭ ‬340‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬خریداری‭ ‬کرد‭.‬

از‭ ‬سال‭ ‬1999‭ ‬Elon‭ ‬و‭ ‬Kimbal‭ ‬تمام‭ ‬سرمایه‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬ZIP2‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬X.com‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬وبسایت‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬پُلی‭ ‬بین‭ ‬فروش‭ ‬آنلاین‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬بانکداری‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬eBay‭ ‬و‭ ‬PayPal‭ ‬تغییر‭ ‬نام‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭. ‬ایده‭ ‬X.com‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬دانشجویی‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬Elon‭ ‬رشد‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬آرزو‭ ‬داشت‭ ‬سیستم‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اینترنت‭ ‬به‭ ‬راحت‌ترین‭ ‬حالت‭ ‬ممکن‭ ‬تبدیل‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬سال‭ ‬2002‭ ‬Elon‭ ‬اولین‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فروش‭ ‬X.com‭ ‬به‭ ‬eBay به‭ ‬ارزش‭ ‬1.5‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬انتقال‭ ‬پول،‭ ‬به‭ ‬سرمایه‭ ‬بزرگی‭ ‬دست‭ ‬یافت‭. ‬اما‭ ‬او‭ ‬حالا‭ ‬رویاهای‭ ‬بزرگتری‭ ‬داشت،‭ ‬رویاهایی‭ ‬برآمده‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬قدیمی‌اش‭ ‬فیزیک‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬رویاهایی‭ ‬که‭ ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬تصویر‭ ‬در‭ ‬ذهنش‭ ‬نبودند،‭ ‬می‌شد‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬عملی‭ ‬کرد‭! ‬گفتی‭ ‬است‭ ‬Elon‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬دامنه‭ ‬X.com‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خاطرات‭ ‬و‭ ‬ارزشی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬کاری‌اش‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬خریداری‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬و‭ ‬2004‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬Elon‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کمک‭ ‬70‭ ‬میلیون‭ ‬دلاری‭ ‬به‭ ‬کمپانی‭ ‬Tesla‭ ‬نزدیک‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬Martin Eberhard و‭ ‬Marc Tarpenning‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬مهندسان‭ ‬Tesla‭ ‬بودند،‭ ‬وظیفه‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬کمپانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفتند‭. ‬نقش‭ ‬کلیدی‭ ‬Elon‭ ‬در‭ ‬Tesla‭ ‬زمانی‭ ‬بروز‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬طراحی‭ ‬Tesla‭ ‬Roadster‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬خودروی‭ ‬الکتریکی‭ ‬شهری‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬Tesla‭ ‬و‭ ‬خودروسازی‭ ‬جهان‭ ‬شد‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬Eberhard‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2007‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اختلافاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کمپانی‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬Elon‭ ‬مدیریت‭ ‬Tesla‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کنترل‭ ‬طراحی‭ ‬ماشین‌های‭ ‬Tesla‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬Tesla‭ ‬با‭ ‬شتاب‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬نوع‌آوری‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭. ‬

Tesla‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬زیادی‭ ‬که‭ ‬بدست‭ ‬آورد،‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خرید‭ ‬شرکت‭ ‬SolarCity‭ ‬حضور‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬تقریباً‭ ‬تک‭ ‬قطبی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬باطری‌های‭ ‬خورشید‭ ‬دارد‭. ‬شرکت‭ ‬SolarCity‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‌های‭ ‬پاک‭ ‬تاسیس‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬تولید‭ ‬کننده‭ ‬اصلی‭ ‬باطری‌های‭ ‬خورشیدی‭ ‬قابل‭ ‬شارژ‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬برای‭ ‬ذخیره‭ ‬انرژی‌های‭ ‬ثابت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬باطری‌ها‭ ‬که‭ ‬اصطلاحاً‭ ‬Powerwall‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬کوچکتر‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مصارف‭ ‬خانگی‭ ‬را‭ ‬کاملاً‭ ‬پشتیبانی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬بزرگتر‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬نیروگاهی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حیث‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬معروف‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬Tesla‭ ‬می‌باشند‭.‬

Musk‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬Paypal‭ ‬بزرگترین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2002‭ ‬شرکتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬اصلی‭ ‬Space Exploration Technologies‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رساند‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008‭ ‬به‭ ‬SpaceX‭ ‬تغییر‭ ‬نام‭ ‬داد‭. ‬او‭ ‬برای‭ ‬SpaceX‭ ‬رویاهای‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می‌پروراند‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬ایده‌هایش‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کرد‭ ‬بیشتر‭ ‬مورد‭ ‬تمسخر‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬برچسب‭ ‬یک‭ ‬پولدار‭ ‬رویا‌پرداز‭ ‬چسبانده‭ ‬می‌شد‭. ‬اما‭ ‬زمان‭ ‬زیادی‭ ‬طول‭ ‬نکشید‭ ‬تا‭ ‬Musk‭ ‬کاری‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬SpaceX‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬بگیرند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2008‭ ‬NASA‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬SpaceX قراردادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬پیش‭ ‬برد‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬برای‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جایی
فضانوردان‭ ‬و‭ ‬مسافران‭ ‬به‭ ‬ایستگاه‭ ‬فضایی،‭ ‬امضا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬Musk‭ ‬موفق‭ ‬شد‭ ‬یک‭ ‬قدم‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬رویاهایش‭ ‬نزدیک‭ ‬شود‭. ‬SpaceX‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬NASA‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬قراردادهای‭ ‬دیگری‭ ‬امضا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬دسترسی‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬کم‭ ‬هزینه‌تر‭ ‬و‭ ‬راحت‌تر‭ ‬انسان‌ها‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬مدار‭ ‬زمین‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬ببخشد‭. ‬از‭ ‬جنجالی‌ترین‭ ‬طرح‌های‭ ‬Musk‭ ‬برای‭ ‬SpaceX‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬فرستادن‭ ‬فضانوردان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬شهروندان‭ ‬به‭ ‬مریخ‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬همیشگی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬سیاره‭ ‬سرخ‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬جنجالی‭ ‬همیشه‭ ‬منتقدان‭ ‬و‭ ‬موافقان‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬همیشه‭ ‬شایعات‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬Elon‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‭.‬

این‭ ‬روزها‭ ‬شاید‭ ‬روزی‭ ‬نباشد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬تیتر‭ ‬خبر‭ ‬هم‭ ‬نه،‭ ‬ولی‭ ‬همیشه‭ ‬یک‭ ‬گوشه‭ ‬از‭ ‬اخبار‭ ‬نام‭ ‬Elon Musk‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭. ‬از‭ ‬ورود‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬ارز‭ ‬دیجیتال‭ ‬و‭ ‬توییت‌های‭ ‬جنجالی،‭ ‬تا‭ ‬انتشار‭ ‬عکس‌هایش‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬سابق‭ ‬Johnny Depp و‭ ‬یا‭ ‬ایده‭ ‬جایگذاری‭ ‬چیپ‌های‭ ‬فوق‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬مغز‭ ‬انسان‭. ‬Elon‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کودکی‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خودش‭ ‬روزگار‭ ‬خوشی‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬است،‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬پولدارترین‭ ‬فرد‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬جدیتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیش‌برد‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬خودش‭ ‬دارد،‭ ‬گاهی‭ ‬کودک‭ ‬درونش‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد،‭ ‬کودکی‭ ‬که‭ ‬رویاهایش‭ ‬را‭ ‬به‌دست‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تصرف‭ ‬اهداف‭ ‬بزرگتر‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬عجیب‌تری‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬نکته‌ای‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬Musk‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬شاید‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬هیچوفت‭ ‬تسلیم‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬صحبت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ماسک‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬حداقل‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬خبر‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جدید‭ ‬او‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬فعالیت،‭ ‬تاریخچه‭ ‬و‭ ‬جزئیات‭ ‬شرکت‌های‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬پُر‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬Elon Musk در‭ ‬شماره‌های‭ ‬بعدی‭ ‬پُل‭ ‬به‌صورت‭ ‬مفصل‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جزئیات‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌پردازیم‭.‬

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید