شاید  تاکسـی  پول  اضـافی‌تری  از  مـن دریافت کند

این موضوع در تمام دنیا وجود دارد، رانندگان تاکسی‌ها به محض اینکه بدانند شما توریست هستید، درخواست پول بیشتری می‌کنند. خبر خوش این است که سامانه uber در ترکیه فعالیت دارد.
گاهی ممکن است هزینه سفر با اوبر نصف هزینه‌ سفر با تاکسی‌های محلی باشد. استفاده از اوبر به سادگی استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی حمل و نقل در ایران است. مبدا، مقصد را وارد کنید، راننده به زودی به شما می‌رسد!

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید