فرناز ملکی با نام هنری ستین متولد ۲۶ اسفند ۱۳۶۷ در تهران است و در حال حاضر در استانبول ترکیه سکونت دارد شروع فعالیت حرفه ای ستین از بهمن سال۱۳۸۶ بود چون فعالیت خانمها در عرصه خوانندگی مجاز نیست برای مخفی نمودن هویت واقعی اش، یک نام مستعار هنری انتخاب کرد و حدود دو سال با اسم ستین فعالیتش را ادامه داد این دو سال با استرس زیاد گذشت، ولی خوشبختانه در این مسیر توجه خوبی به او شد و پله های موفقیت را یکی پس از دیگری بالا رفت در شماره هفدهم پل مصاحبه مفصلی با ستین عزیز داشتیم که نسخه ویدیوی این مصاحبه را از اینجا تماشا میکنید