متاورس چیست و چگونه کار میکند

مفهوم متاورس (Metaverse) چیست؟ در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬تحولاتِ‭ ‬بزرگ‭ ‬جهانی،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلیدواژه‭ ‬مشترک‭ ‬بودند: کلید‭ ‬واژه‌ ای‭ ‬به‭ ‬نامِ‭ ‬ارتباط. ‬انسان‌ ها‭ ‬زمانی‭ ‬توانستند‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬صحبت‭ ‬کنند،‭ ‬توانایی‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬چیزهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن شان‭ ‬می گذرد،‭ ‬مانند‭ ‬احساسات،‭ ‬آرزوها،‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬نگرانی‌ هایشان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬بفهمانند.

این‭ ‬اولین‭ ‬انقلاب‭ ‬شناختی‭ ‬بشر‭ ‬بود. ‬بله،‭ ‬انسان‭ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهنش‭ ‬می ‌گذشت،‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬باخبر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬‌همه‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬توانایی‭ ‬رسیده‭ ‬که‭ ‬می تواند‭ ‬نه‭ ‬‌تنها‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کند،‭ ‬بلکه‭ ‬تجربه شان‭ ‬کند،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬متاورس! این‭ ‬اتفاق‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬می شود‭ ‬دومین‭ ‬انقلاب‭ ‬شناختی‭ ‬تاریخ‭ ‬بشر‭ ‬دانست‭.

کلمه متاورس به چه معناست ‬

اگه‭ ‬بخواهیم‭ ‬یک‭ ‬تعریف‭ ‬ساده‭ ‬از‭ ‬متاورس‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬باید‭ ‬بگوییم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬واژه‌‭ ‬Meta‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬افرا‭ ‬و‭ ‬Verse‭ ‬که‭ ‬مخفف‭ ‬کلمه‭ ‬Universe‭ ‬به ‬معنای‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است. ‬جهانی‭ ‬سه‭ ‬بعدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬افراد‭ ‬می توانند‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬پرسه‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬به ‌صورت‭ ‬مجازی‭ ‬تعامل‭ ‬داشته‭ ‬باشند. به عنوان‌ مثال جهانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬می شود‭ ‬ساختمان‌ ها،‭ ‬پارک‌ ها‭ ‬و‭ ‬فضاهایی‭ ‬خلق‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬وجود‭ ‬ندارد.

نکته‭ ‬قابل‌ توجه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جهان‭ ‬می‌ توانیم‭ ‬قوانین‭ ‬فضا سه بعدی‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬بگیریم. مثلاً‭ ‬خانه هایی‭ ‬طراحی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬بسازیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬امکان‭ ‬ساخت‌ اش‭ ‬وجود‭ ‬ندارد! ‬یا‭ ‬تابلوهای‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬ببینیم‭ ‬که‭ ‬ستون‭ ‬متصل‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬ندارند‭ ‬و… در‭ ‬کل‭ ‬می‌ توانیم‭ ‬متاورس‭ ‬را‭ ‬افراجهانی‭ ‬بگوییم‭.

مفهوم متاورس

محیط متاورس

اولین‌ بار‭ ‬نویسنده‌‭ ‬آمریکایی‭ ‬به‭ ‬نام ‭ ‬Neal Stephensonدر‭ ‬کتاب Snow Crash‭ ‬ سقوط‭ ‬برفی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۲،‭ ‬از‭ ‬واژه‌‭ ‬متاورس‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬دنیایِ‭ ‬مجازیِ‭ ‬سه‌ بعدی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آواتار‭ ‬مردمان‭ ‬واقعی‭ ‬درست‭ ‬شده؛‭ ‬تعریف‭ ‬کرد. متاورس‭ ‬را‭ ‬می‌شود،‭ ‬نسلِ‭ ‬بعدی‭ ‬اینترنت،‭ ‬با‭ ‬محیط های‬‭ ‬سه بعدی و‭ ‬جذاب‭ ‬دانست‭.

‬حالا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬پیش‭ ‬بیاید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دنیای 3 بعدی‭ ‬چگونه‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬قابل‌ درک‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬جواب‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هدست ها‭ ‬و‭ ‬دستکش های‭ ‬VR‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬واقعیت‭ ‬مجازی،‭ ‬عینک ها‭ ‬و‭ ‬مچ بند های‭ ‬VR‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬واقعیت‭ ‬افزوده‭. ‬

_________________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: دیسنترالند و کسب درآمد از آن
_________________________________________________________________________________

دنیای‭ ‬متاورس‭ ‬چگونه‭ ‬است

فضای‭ ‬مجازی‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬وابسته‭ ‬هستیم،‭ ‬به صورت ‭ ‬۲بعدی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬فقط‭ ‬توانسته‭ ‬حس‭ ‬شنوایی‭ ‬و‭ ‬بینایی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‌ صورت‭ ‬محدود‭ ‬درگیر‭ ‬کند. ‬متاورس‭ ‬قرار‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬آینده‌‭ ‬نه چندان‭ ‬دور،‭ ‬حس‭ ‬لامسه،‭ ‬بویایی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬چشایی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اشکال‭ ‬بزرگ‭ ‬درگیر‭ ‬خودش‭ ‬کند! در‭ ‬حساب‌ های‭ ‬کاربری‭ ‬شخصی‌ مان‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬کنونی،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬عکس‌ های‭ ‬دو بعدی‭ ‬و‭ ‬ثابت‭ ‬خودمان‭ ‬فعال‭ ‬هستیم؛ اما‭ ‬در‭ ‬متاورس،‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آواتارِ‭ ‬مخصوص تان،‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬فعالیت ‌های‭ ‬مختلف‭ ‬می‌ زنید‭.

دنیای متاورس

کار با متاورس

‬درست‭ ‬است که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬پروژه های‭ ‬متاورس‭ ‬تمرکزشان‭ ‬روی‭ ‬سرگرمی‭ ‬و‭ ‬جذاب‭ ‬کردن‭ ‬محیط‭ ‬برای‭ ‬کاربران‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬به زودی‭ ‬شامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌ های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬مهم‭ ‬خواهد‭ ‬شد. البته‭ ‬همین ‌الان‭ ‬هم‭ ‬بسیاری‭ ‬دست به کار‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬متاورس‭ ‬فعالیت های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬انجام‭ ‬می دهند. ‬چند برندی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬برای ورود به متاورس‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬سرمایه گذاری‭ ‬کرده اند‭ ‬را‭ ‬برایتان‭ ‬نام‭ ‬می بریم: ‬‌SONY،‭ ‬SAMSUNG،‭ ‬Google‭ ‬META،‭ ‬MICROSOFT،‭ ‬BINANCE،‭ ‬EPIC GAMES، ‬NIKE،‭ ‬ADIDAS،‭ ‬BOEING،‭ ‬GUCCI و…

کاربرد متاورس چیست

‬می توان‭ ‬از‭ ‬ویژگی های‭ ‬متاورس‭ ‬به‭ ‬هم ‌زمان‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬حقیقی‭ ‬بودن،‭ ‬پایداری،‭ ‬قابل دسترس‭ ‬برای‭ ‬عموم،‭ ‬اقتصاد‭ ‬کارآمد، تجربه،‭ ‬مشارکت‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬غیرمتمرکز‭ ‬بودن اشاره‭ ‬کرد. برای‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬ویژگی های‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬یک‭ ‬مثال‭ ‬می زنیم. مراسم‭ ‬اسکار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید.

متاورس‭ ‬این‭ ‬قابلیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬فراهم‭ ‬می کند‭ ‬که‭ ‬هم زمان،‭ ‬همه‌‭ ‬مردم‭ ‬دنیا‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬و‭ ‬کارت‭ ‬دعوت‭ ‬با‭ ‬آواتار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جشن‭ ‬بزرگ‭ ‬شرکت‭ ‬کنند‭.‬ شرکت‌ ها‭ ‬یکی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬وارد‭ ‬متاورس‭ ‬می‌ شوند. در‭ ‬متاورس‭ ‬محیط‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬شبیه‌ سازی‭ ‬می‌ شود‭ ‬و‭ ‬پرسنل‭ ‬به‭ ‬وسیله‌‭ ‬عینک‭ ‬و‭ ‬هدست‭ ‬مخصوص،‭ ‬آواتار‭ ‬همکارانِ‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬کنارشان‭ ‬می‌ بینند‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم کار‭ ‬می‌ کنند‭.‬

آینده متاورس

شرکت‭ ‬بوئینگ‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬طراحان‭ ‬و‭ ‬مهندسان‭ ‬در‭ ‬حالی‌‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬خانه،‭ ‬شرکت‭ ‬یا‭ ‬هرجای‭ ‬دیگری‭ ‬باشند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬متاورس‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬جمع،‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬هواپیما‭ ‬کنند. به زودی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خبرها‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬می شنویم‭. ‬کنسرت ها،‭ ‬همایش ها،‭ ‬جشن های‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬متاورس‭ ‬برگزار‭ ‬می شوند. ‬البته‭ ‬تا‭ ‬الان‭ ‬هم‭ ‬شاهد‭ ‬چندین‭ ‬مورد‭ ‬برگزاری‭ ‬بودیم،‭ ‬مانند‭ ‬ازدواج‭ ‬یک‭ ‬زوج‭ ‬هندی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬مهمان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کنسرت‭ ‬Justin Bieber‭ ‬ و…‌‬ که‭ ‬در‭ ‬متاورس‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.

آینده متاورس

‬چگونه وارد متاورس شویم

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هم‭ ‬می‌ شود‭ ‬بدون‭ ‬این‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬گوشی‭ ‬و‭ ‬رایانه،‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬دنیای‭ ‬جذاب‭ ‬شد. ‬اما‭ ‬برای‭ ‬درک‭ ‬بهتر‭ ‬متاورس‭ ‬به‭ ‬ابزارهای ‭ ‬VRو AR‭‬ نیاز‭ ‬داریم. ‬در‭ ‬همین‭ ‬ابتدا‭ ‬بیایید‭ ‬ببینیم‭ ‬VR‭ ‬و‭ ‬AR‭ ‬چه‭ ‬تفاوتی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬دارند. با‭ ‬VR‭ ‬ما‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬جدید‭ ‬سه بعدی‭ ‬می ‌شویم؛ اما‭ ‬با‭ ‬AR‭ ‬می‌ توانیم‭ ‬یک‭ ‬شی‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬خودمان‭ ‬کنیم. ‬مثلاً‭ ‬یک‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬مجازی‭ ‬کنار‭ ‬خودتان‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭. ‬

بیایید‭ ‬کمی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬MR‭ ‬و‭ ‬XR‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم. ‬آیا‭ ‬چیزی‭ ‬شنیده اید؟MR‭ ‬ ترکیب‭ ‬AR‭ ‬و‭ ‬VR‭ ‬و‭ ‬XR‭ ‬تجربه ای‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬MR‭ ‬است‭. ‬حالا‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬XR‭ ‬می‌ توانید‭ ‬با‭ ‬اژدهای‭ ‬خانگی‌ تان‭ ‬ارتباط‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬واقعی تری‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬مثلاً‭ ‬نوازشش‭ ‬کنید،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بازی‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رفتارهای‭ ‬شما‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬

اگر‭ ‬می خواهید‭ ‬دید‭ ‬بهتری‭ ‬از‭ ‬XR‭ ‬بدست‭ ‬بیاورید،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می کنیم‭ ‬فیلم ‭ ‬Ready Player Oneساخته‌‭ ‬Steven Spielberg‭ ‬را‭ ‬حتماً‭ ‬ببینید‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬فیلم ‭‬Wade Watts کارکتر‭ ‬اصلی،‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬متاورس‭ ‬می گیرد،‭ ‬هدست‭ ‬و‭ ‬دستکش های‭ ‬مخصوصش‭ ‬‌را‭ ‬می پوشد‭ ‬و‭ ‬مثل دنیای واقعی‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬اجزای‭ ‬دنیای‭ ‬مجازی‭ ‬که‭ ‬واردش‭ ‬می شود؛‭ ‬به‌صورت‭ ‬واقعی‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬می کند‭!

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید