قانون جذب چیست؟

بسیاری از افراد در این کره خاکی اعتقاد دارند که افکار به خود شخص برمی گردد؛ یعنی اگر مثبت به هر چیزی نگاه کنید، همان فرکانس را دریافت کرده و اگر دیدگاهتان منفی باشد هر چیزی را به منفی‌ترین شکل ممکن به زندگی خود جذب خواهید کرد. این همان مسئله مهمی است که به قانون جذب شهرت دارد. این قانون در همه ابعاد زندگی حضور موثر دارد؛ یعنی از قانون جذب پول، آرامش گرفته تا قانون جذب شغل و ازدواج که حتی افراد معتقد به نتایج قانون جذب، تاثیر آن را در روابط، ثروت و زیبایی هم در زندگی شخصی خود دیده اند.

متخصصان در این زمینه می‌گویند آموزش قانون جذب موضوعی سریع و زودگذر نیست و قدم‌های تدریجی و متعددی احتیاج دارد؛ اما مهم‌ترین و اولین قدم آن این است که آن را انکار نکنید و به آن باور و اشتیاق داشته باشید و سپس فردی سپاسگزار باشید که این ویژگی‌ها باعث می‌شود که افکار و درون انسان مثبت شده و مانند خود را جذب کند.

قانون جذب چقدر واقعیت دارد؟

هنوز کسی نمی‌تواند با اطمینان کامل بگوید که این شبه علم ثابت شده و واقعیت دارد یا اینکه کاملاً چیزی فرضی و در ذهن انسان‌های معتقد است. در واقع گروهی که به این دسته تفکرات اعتقاد دارند، تمام نتایج زندگی خود از شکست تا موفقیت را ناخودآگاه به این قوانین و اعتقاداتشان ربط می‌دهند و دسته دیگر معتقد هستند که بعضی اتفاقات در جهان و در زندگی صرفاً با نشستن و فکر کردن اتفاق نمی‌افتد و لازمه آن تلاش و کوشش و کارهای بسیار دیگری است و آن را یک محتوای زرد می‌دانند. اما این که کدام گروه درست می‌گویند مانند هر مسئله فلسفی دیگر به خود افراد و باورهایشان برمی‌گردد.

قانون جذب بسیار ساده و قدرتمند است. این قانون میگوید که شما چیزهایی را به سمت خود جذب میکنید که روی آنها تمرکز میکنید. آنها باورها و افکار روزانه شما هستند. این قانون یک تصویر برای فرد ترسیم میکند: اگر به چیزهای مثبت فکر کنی، آنها به سمت تو میآیند و اگر به چیزهای منفی فکر کنی، چیزهای منفی را جذب میکنی.

تغییر زندگی از تغییر افکار شروع می شود

مولفه اصلی این فلسفه تغییر الگوی فکری است، پس اگر انگارههای ذهنی فرد تغییر کند، زندگیاش تغییر میکند. در این مکتب باور بر این است که انرژیهای مشابه در محیط یکدیگر را جذب میکنند. به این ترتیب فرد با تمرکز روی افکار سازنده میتواند دنیای خود را بسازد. مطابق این قانون اگر در حال حاضر در شرایط بد و ناراحت کنندهای هستید، نباید به آن زیاد فکر کنید؛ زیرا مقدار بیشتری از این بدبختی به سمت شما میآید. در عوض باید زمانتان را صرف فکر کردن به چیزهای مطلوبی که میخواهید کنید و بابت چیزهای خوبی که از قبل جذب کردهاید شکرگذار باشید.

شاید شنیده باشید که مربیان ورزشی به افرادی که اضافه وزن دارند توصیه میکنند تصویری از اندام رویایی خود را در جایی بچسبانند و هر روز آن را تماشا کنند. این توصیه در قانون جذب هم وجود دارد. زمانی که روزتان را شروع میکنید به تصویر رویاهایتان خیره شوید؛ خودتان را در آن شرایط مطلوب ببینید و بعد با انرژی و انگیزه حاصل از این تصور روزتان را ادامه دهید. در تمام روز تمرکزتان را روی چیزهایی که میخواهید بگذارید و از فکر کردن به چیزهایی که نمیخواهید بپرهیزید. روی یک هدف واحد تمرکز کنید. الهام از محیط کمک بگیرید؛ برای مثال آهنگ زیبایی گوش کنید یا لحظهای چشمانتان را ببندید و به خود آگاهی برسید. همه چیز باید معطوف به رسیدن به مطلوب باشد؛ به این ترتیب تو همانی میشوی که در ذهنت به آن باور داری.