فاکتور های مشخص کننده قهوه اسپرسو خوب

تشخیص قهوه خوب دشوار است؛ چون اطلاعات درمورد گونه و نژادهای قهوه بسیار گسترده است.‌ در این مقاله می خواهیم به بررسی تفاوت قهوه خوب و بد بپردازیم.

نخستین‭ ‬نکته‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ویژگی های قهوه اسپرسو خوب است.‭ ‬عناصر یک اسپرسو خوب یا بد عبارتند از:

  • کمیت
  • کیفیت
  • نحوه آسیاب کردن
  • پرس کردن
  • دمای آب
  • فشار پمپ
  • زمان استخراج

دستگاه‌ های‭ ‬اسپرسو‭ ‬دارای‭ ‬مکانیزم‭ ‬خاصی‭ ‬هستند‭. ‬در بازار انواع مختلف با قیمت های متنوع وجود دارد. ‬بهترین‭ ‬دستگاه‌ ها‭ ‬را‭ ‬کشورهای‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬می‌ سازند ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬معروف‌ ترین‭ ‬آن ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از ‭ ‬La Marzocco‭ ‬ و‭ ‬Faema،‭ ‬La Cimbali‭ ‬که‭ ‬برندهایی‭ ‬ایتالیایی‭ ‬و‭ ‬Slayer‭ ‬که‭ ‬آمریکایی‭ ‬هستند‭. ‬

برای تشخیص پودر قهوه خوب، باید بدانید که دمای ایده آل برای نگهداری پودر قهوه سبز و قهوه بو داده زیر 25 درجه سانتیگراد است. همچنین باید در جای خشک و دور از رطوبت نگهداری شود. قهوه رطوبت و بوهای اطراف را به راحتی جذب می کند و طعم آن را بد می کند.

قهوه خوب را چگونه تشخیص دهیم

خصوصیات قهوه خوب

یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ ترین‭ ‬فرایندهای‭ ‬درست‭ ‬کردن‭ ‬قهوه‭ ‬دمای‭ ‬دستگاه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬عصاره‭ ‬خوبی‭ ‬از‭ ‬قهوه‭ ‬بگیرد‭. ‬این‭ ‬دما‭ ‬باید‭ ‬بین‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬96‭ ‬درجه‭ ‬سانتی گراد‭ ‬باشد. رُست‭ ‬دانه های‭ ‬قهوه‭ ‬درجه‌ بندی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬درجه بندی‭ ‬علت‭ ‬بازه‭ ‬دمایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دستگاه‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‌ است‭. ‬ همچنین بخش های‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سختی‭ ‬آب،‭ ‬فشار‭ ‬دستگاه‭ ‬و‭…‬ در‭ ‬خوب‭ ‬بودن‭ ‬عصاره‭ ‬نقش‭ ‬دارند‭.

_________________________________________________________

بیشتر بخوانید: فواید قهوه برای پوست

_________________________________________________________

از‭ ‬بحث‭ ‬مکانیزم‭ ‬که‭ ‬بگذریم،‭ ‬نوبت‭ ‬به‭ ‬مهارت ‌های‭ ‬باریستایی‭ ‬می‌ رسد‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬شک،‭ ‬مهم ترین‭ ‬تاثیر را در‭ ‬ویژگی های قهوه خوب‭ ‬می گذارد. ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬گفتیم‭ ‬اسپرسویی‭ ‬که‭ ‬برایتان‭ ‬سرو‭ ‬می شود‭ ‬باید‭ ‬داغ‭ ‬و‭ ‬دمایی‭ ‬بین‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬96‭ ‬درجه‭ ‬سانتی گراد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬ حال‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬قهوه‭ ‬سرو‭ ‬شده‭ ‬داغ‭ ‬نباشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬می‌ تواند‭ ‬دلایل‭ ‬مختلفی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تنظیم‭ ‬نبودن‭ ‬دستگاه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دیر‭ ‬سرو‭ ‬کردن‭ ‬قهوه‭ ‬باشد‭. ‬

خصوصیات قهوه خوب

مشخصات قهوه خوب

حتما ‬به‭ ‬میزان‭ ‬قهوه‭ ‬داخل‭ ‬فنجان‭ ‬دقت‭ ‬کنید،‭ ‬قهوه‭ ‬عصاره گیری‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬بین ‭ ‬20‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬میل‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬جدید‭ ‬انجمن‭ ‬قهوه‭ ‬جهان‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬دو برابر‭ ‬قهوه‭ ‬آسیاب‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬پورتا‭ ‬فیلتر‭ ‬تغییر‭ ‬یافته‭ ‬است.‭ ‬این موضوع‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دبل‭ ‬یا‭ ‬سینگل‭ ‬بودن‭ ‬اسپرسو‭ ‬مرتبط‭ ‬است‭.

اگر‭ ‬بیشتر‭ ‬یا‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬باشد،‭ ‬نحوه‭ ‬عصاره گیری‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬عصاره‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نیامده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬می تواند‭ ‬روی‭ ‬طعم‭ ‬قهوه‭ ‬تاثیر‭ ‬محسوسی‭ ‬بگذارد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ترشی‭ ‬شدید‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬می تواند‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دم‭ ‬نکشیدن‭ ‬یا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬عصاره گیری‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬سوختن‭ ‬قهوه‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬تلخی‭ ‬زیاد‭ ‬آن‭ ‬می تواند‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬عصاره گیری‭ ‬بیش از‭ ‬حد‭ ‬هم‭ ‬باشد،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

رنگ قهوه خوب

رنگ از مشخصات یک قهوه خوب است. هنگامی‭ ‬که‭ ‬قهوه‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬میزتان‭ ‬گذاشتند،‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬کریما‭ ‬آن‭ ‬دقت‭ ‬کنید‭. ‬کریما،‭ ‬خامه ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬عصاره‌ گیری‭ ‬روی‭ ‬مایع‭ ‬عصاره‭ ‬بسته‭ ‬می شود. ‬رنگ‭ ‬قهوه‭ ‬عصاره‌ گیری‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬قهوه ای‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬فندقی‭ ‬و‭ ‬کریما‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬حالت‭ ‬پلنگی‭ ‬داشته‭ ‬باشد. ‬کریما‭ ‬نباید‭ ‬حالت‭ ‬بریده‭ ‬بریده‭ ‬یا‭ ‬کم‭ ‬رنگ‭ ‬باشد‭ ‬ پس نگاهی دقیق به داخل فنجان بیندازید و ظاهر آن را تجزیه و تحلیل کنید.

رنگ قهوه خوب

یک اسپرسوی خوب دارای کرمی به ارتفاع 2-3 میلی متر، ضخیم و فندقی رنگ است، شکر به آرامی زیر کرم فرو می رود، سپس کرم دوباره روی سطح ظاهر می شود. از طرف دیگر، یک اسپرسوی بد به جای کرم، کف سبک با حباب های بزرگ دارد. در این مورد قهوه به صورت زیر استخراج شده تعریف می شود. هنگامی که کف بسیار تیره شد، اسپرسو بیش از حد استخراج می شود.

_________________________________________________________

بیشتر بخوانید: طرز تهیه قهوه ترک حرفه ای

_________________________________________________________

طعم قهوه خوب

قهوه خوب طعمی غلیظ و متراکم دارد. معطر، پر، کمی شیرین و معطر است و طعمی ماندگار دارد. باید آن را تقریباً تلخ نوشید؛ زیرا افزودن شکر اجازه نمی دهد درجه اسیدی بودن تشخیص داده شود. هنگامی که فنجان به بینی نزدیک می کنید، عطر را به آرامی استنشاق شده و اولین جرعه قهوه را می نوشید. این اولین احساس درک شده از تشخیص قهوه خوب است. برخی از قهوه های شسته شده با کیفیت بالا با نت های مرکبات تقویت شده و طعم میوه ای دارند.

طعم قهوه خوب

درجه حرارت قهوه خوب

دما عنصر مهمی است؛ زیرا گرما اجازه می دهد تا غلظت بیشتری از رایحه را آزاد کند که با توجه به ترکیب متفاوت است. یک قهوه خوب را باید گرم نوشید. کارشناسان قهوه توصیه می کنند که در صورت نیاز قهوه را آسیاب کنید تا طعم تازه برشته شده آن تا حد امکان حفظ شود و از یک قهوه فوق العاده لذت ببرید.

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید